Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

School vs. mail surveys: disentangling selection and measurement effects in self-reported juvenile delinquency

Cops, D., De Boeck, A. & Pleysier, S. (2015), 'School vs. mail surveys: disentangling selection and measurement effects in self-reported juvenile delinquency', European Journal of Criminology, p. 1-19.