Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Landscapes of War Memory

Van Alstein M. (2014), ‘Landscapes of War Memory’, in Jimmy Kets, The Graves Are Nice this Time of Year, Veurne: Hannibal, p. 6-10.