Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

La perpetuation de la violence après 1918

M. Van Alstein (2018), ‘La perpetuation de la violence après 1918’, Témoigner entre histoire et mémoire, nr 127, p. 44-49.