Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

La perpetuation de la violence après 1918

Maarten van Alstein schreef de inleiding voor de verschillende bijdragen over  de doorwerking van de geweldcultuur na de eerste wereldoorlog.

M. Van Alstein (2018), ‘La perpetuation de la violence après 1918’, Témoigner entre histoire et mémoire, nr 127, p. 44-49.