Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Expertenpanel: Gepaste zorgvuldigheid (due diligence) & de defensiesector: nieuwe regels, nieuwe start?

Praktisch

Woensdag 28 juni – 11u45 – 13u35
Zaal Rik Wouters – Vlaams Parlement

Op woensdag 28 juni organiseert het Vlaams Vredesinstituut een expertenpanel over due diligence in de defensiesector. Aanleiding voor dit seminarie (het gedetailleerd programma vindt u onderaan deze pagina) zijn de publicaties van het onderzoeksrapport Due diligence in the defence sector. Arms exports, end use and corporate responsibility dat onderzoekers prof. dr. Cedric Ryngaert en dr. Machiko Kanetake (Universiteit van Utrecht) uitvoerden in opdracht van het Vlaams Vredesinstituut en van de analyse Wapenexport & due diligence: Gepaste zorgvuldigheid, eindgebruik en de defensiesector. De analyse gaat ook in op de lopende Europese en Belgische wetgevende initiatieven inzake due diligence.

Het is nadrukkelijk de bedoeling van het Vlaams Vredesinstituut om aanwezigen tijdens het panelgesprek de mogelijkheid te geven om vanuit hun expertise mondeling te reageren met bijkomende info, bedenkingen bij de analyse en vragen.

De inschrijvingen voor dit evenement zijn afgesloten. Voor meer informatie kan u terecht bij vredesinstituut@vlaamsparlement.be.

Programma – woensdag 28 juni 2023

11u45 – 12u15: Onthaal met broodjeslunch

12u15-12u20: Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut, kadert de analyse binnen de aandacht van het Vlaams Vredesinstituut voor eindgebruik en de Vlaamse wapenexportregels

12u20-12u30: Onderzoeker Diederik Cops licht de krijtlijnen van de discussie toe aan de hand van de belangrijkste conclusies uit de analyse

12u30 – 12u40: Vicky Reynaert, federaal parlementslid (Vooruit) en Els Van Hoof (CD&V) stellen het nieuwe federale wetsvoorstel inzake due diligence voor.

12u40- 13u30: Gedachtenwisseling aan de hand van drie stellingen. Elke stelling wordt kort gekaderd door onderzoeker Diederik Cops

13u30-13u35: Conclusies en afronding door Nils Duquet

Meer info

Bedrijven worden, ook in de context van de defensie-industrie, in toenemende mate verantwoordelijk gehouden voor de wijze waarop zij potentiële negatieve effecten van hun activiteiten op de samenleving identificeren, voorkomen, verzachten en aanpakken. Via het uitoefenen van een beleid van gepaste zorgvuldigheid (‘due diligence’) kunnen ze tegemoetkomen aan deze verwachtingen en eventuele burger- en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor die negatieve effecten voorkomen.

Het is in het belang van defensiebedrijven om – zelfs zonder een expliciete wettelijke verplichting – een gepast zorgvuldigheidsbeleid te implementeren, zo blijkt uit onderzoek. Tegelijkertijd identificeren onderzoekers enkele uitdagingen voor een vlotte implementatie van een dergelijk beleid. 

Samen met parlementsleden, relevante overheidsdiensten, industrievertegenwoordigers, relevante NGO’s en onderzoekers gaan we tijdens dit rondetafelgesprek op zoek naar oplossingen.