The Flemish Peace Institute is an independent
institute for peace research at the Flemish Parliament.

Dr. Elke Devroe

Elke Devroe (1963) is directeur van het Vlaams Vredesinstituut. In 1988 studeerde ze als master in de criminologie af aan de KULeuven. In 2012 behaalde ze een doctoraat (VU Amsterdam-UGent) over de impact van de toenemende controle, via de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties, op burgers in steden.

Recent werkte Elke als stafmedewerker strategisch beleid aan het decanaat van de faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent. Van 2012 tot 2018 was hoogleraar aan het Institute of Security and Global Affairs, Department of Governance and Global Affairs aan de Universiteit Leiden. In de internationale master ‘Crisis and Security Management’ gaf ze onder meer de vakken ‘Governance of crime and social disorder’, ‘Evidence-based policing’ and ‘Research design’.

Door haar jarenlange expertise als hoofddocent, hoofd van de Afdeling Research & Development van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid en wetenschappelijk vorser binnen de Algemene Politiesteundienst beschikt ze over een ruime kennis van het politiële en justitiële landschap.