The Flemish Peace Institute is an independent
institute for peace research at the Flemish Parliament.

Presentatie over wapenverwerving door terroristen op seminarie UN actieprogramma

Date
31/01/2018
0:00

Hoe komen wapens in handen van terroristische groeperingen? Onderzoeker Nils Duquet brengt in Parijs een presentatie over dit thema op het seminarie  ‘Prévenir et lutter contre les trafics d’armes classiques’ van het PoA: het Actieprogramma van de Verenigde Naties ter voorkoming, bestrijding en uitbanning van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens in al zijn aspecten.

http://www.iris-france.org/evenements/prevenir-et-lutter-contre-les-trafics-darm…