The Flemish Peace Institute is an independent
institute for peace research at the Flemish Parliament.

Polarisatie, depluralisatie en desinformatie: hoe kunnen we evolueren van sociale bedreiging naar maatschappelijke verrijking?

Date
31/01/2022
14:00 - 15:30

De coronapandemie brengt vandaag heel wat polarisatie voort. Straatprotest verloopt niet altijd zonder geweld en op de sociale media gaat het er soms hevig aan toe. Voor – en tegenstanders van de coronapas staan tegenover elkaar en desinformatie drijft de groepen verder uit elkaar. De vraag stelt zich dus steeds prangender hoe steden en gemeenten hier het best mee omgaan.

In een webinar georganiseerd door het Wij-Zij Netwerk, in samenwerking met OCAD en Agentschap Binnenlands Bestuur, wordt ingegaan op het fenomeen polarisatie en wordt bekeken welke interventies er nodig zijn.

Onderzoeker Maarten Van Alstein levert samen met Christophe Busch (Hannah Arendt Instituut) een bijdrage over polarisatie, depluralisatie en desinformatie.

Programma en sprekers:

Inschrijven kan hier.