The Flemish Peace Institute is an independent
institute for peace research at the Flemish Parliament.

Lezing ‘Conflict en polarisering: inzichten en strategieën’(met Maarten Van Alstein)

Date
01/02/2023
10:00 - 12:00

Intervisie en gedachtewisseling met consulenten van het Agentschap Integratie en Inburgering met onze onderzoeker Maarten Van Alstein