Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

De Vlaamse defensiegerelateerde industrie

Seminarie & rondetafeldiscussie (dinsdag 21 juni 2022)

Op dinsdag 21 juni organiseert het Vlaams Vredesinstituut een seminarie en gesprekstafel over de Vlaamse defensiegerelateerde sector. Aanleiding voor dit seminarie is de publicatie van het onderzoeksrapport De Vlaamse defensiegerelateerde sector doorgelicht.

Als u een persoonlijke uitnodiging ontving, kan u zich hieronder inschrijven tot en met maandag 30 mei.

Het is nadrukkelijk de bedoeling van het Vlaams Vredesinstituut om aanwezigen tijdens het seminarie de mogelijkheid te geven om vanuit hun expertise mondeling te reageren met bijkomende info, bedenkingen bij het rapport en vragen.

De inschrijvingen voor dit seminarie zijn afgesloten. Voor meer info, contacteer vredesinstituut@vlaamsparlement.be.

Meer info

De defensie-industrie staat internationaal en in Vlaanderen op een kantelpunt. Economische, industriële en geopolitieke veranderingen voltrekken zich razendsnel en leiden tot belangrijke transformaties in de omvang en het uitzicht van de defensie-industrie, zowel nu als in de nabije toekomst. Met een nieuw rapport als basis wil het Vredesinstituut tijdens dit seminarie nagaan hoe die evoluties de voorbije jaren een impact hebben gehad op het uitzicht van de Vlaamse defensiegerelateerde industrie en wat dit betekent voor de toekomst. Hiervoor baseerde het Vredesinstituut zich op een grote diversiteit aan publieke bronnen en op verschillende werkbezoeken en gesprekken met Vlaamse defensiegerelateerde bedrijven.

Het Vlaams Vredesinstituut brengt tijdens dit seminarie een selectie belanghebbenden bijeen tijdens een interactief rondetafelgesprek met ruimte voor de inbreng van de aanwezige deelnemers.

Met het oog op een zo zinvol mogelijke gedachtewisseling kiest het Vredesinstituut ervoor te werken met een gerichte uitnodiging aan die actoren met ervaring en expertise op dit vlak, met name Vlaamse en federale parlementsleden, vertegenwoordigers van Vlaamse, federale en Europese overheidsdiensten, vertegenwoordigers van Vlaamse defensiegerelateerde bedrijven en van het Vlaamse maatschappelijke middenveld.

Het seminarie wordt opgebouwd aan de hand van drie thema’s. Elk thema wordt kort ingeleid aan de hand van relevante bevindingen uit het onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut. Telkens wordt ook scherp gesteld op de impact van bredere evoluties in de globale defensie-industrie op de Vlaamse context.

Programma

Dit eerste deel bespreekt hoe de internationale defensiesector na de Koude Oorlog veel sterker onderhevig aan economische principes werd.  Samen met afnemende defensiebudgetten leidde dit tot consolidaties en de totstandkoming van grote multinationale defensiebedrijven. Dit deel linkt deze tendens met de Vlaamse realiteit, met aandacht voor de omvang van de betrokken bedrijven, de eigendomsstructuur van deze bedrijven en de defensiegerelateerde omzet van die bedrijven.

Dit deel vertrekt vanuit de tendens naar een meer complexe en vooral sterk geïnternationaliseerde toevoerketen en gaat in op de concrete plaats die Vlaamse bedrijven en producten innemen in de internationale toevoerketen. Daarnaast bespreekt dit deel de uitdagingen die dit met zich meebrengt inzake het effectieve eindgebruik van Vlaamse producten en gaan we in op de vraag wanneer specifieke onderdelen als vergunningsplichtig kunnen worden beschouwd.

In dit derde deel lichten we de groeiende focus op militaire O&O toe; de verschillende initiatieven die op dit vlak zijn aangekondigd binnen België, de EU en de NAVO; en de impact ervan op Vlaamse actoren.

Praktisch

Dit seminarie vindt plaats op dinsdag 21 juni 2022 tussen 11u45 en 13u45 in de Rik Wouterszaal van het Vlaams Parlement. (ingang via Ijzerenkruisstraat 99 – 1000 Brussel)

11u20 – 12u10: Ontvangst met broodjeslunch

12u10 – 12u15: Welkom en introductie door Nils Duquet, directeur Vlaams Vredesinstituut

12u15 – 13u40: Rondetafelgesprek over de bevindingen van het onderzoek

Toelichting resultaten door Diederik Cops, senior onderzoeker Vlaams Vredesinstituut
gevolgd door een gedachtewisseling

Toelichting resultaten door Diederik Cops, senior onderzoeker Vlaams Vredesinstituut, gevolgd door een gedachtewisseling

Toelichting resultaten door Diederik Cops, senior onderzoeker Vlaams Vredesinstituut, gevolgd door een gedachtewisseling

13u40 – 13u45: Concluderende bemerkingen en afronding