• Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
  voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In de kijker

 • Jaarverslag 2016

  Het jaarverslag 2016 van het Vlaams Vredesinstituut is op 20 april gepresenteerd in het Vlaams Parlement.

  U kunt het ook digitaal raadplegen. Het jaarverslag bevat niet alleen cijfers en overzichten van onze werking in2016, maar ook essays en een interview over thema's die ons in 2016 in het bijzonder bezighielden.

  Download hier het jaarverslag (pdf)

 • Wapenexportcontrole in België

  In opdracht van het Vlaams Parlement voerde het Vredesinstituut een studie uit naar de verschillende stelsels voor wapenexportcontrole in België. Wat hebben de Vlaamse, Waalse, Brusselse en federale vergunningsstelsels gemeen en waar liggen de verschillen?
  Deze studie is mede relevant in het kader van de geplande evaluatie van het Vlaams Wapenhandeldecreet 

  Lees meer over het onderzoek

 • Wapenhandel & -gebruik

  Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

  Lees meer…
 • Omgaan met conflict en geweld in de samenleving

  Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

  Lees meer…